Αποτύπωση / Αποποίηση ευθυνών

Αποτύπωση / Αποποίηση ευθυνών

αποτύπωμα

Auxilia Betreuungs gGmbH Ξενοδοχείο "MIT-MENSCH"
Ehrlichstr. 47-48
10318 Berlin

Τηλέφωνο: 030/5096930
Φαξ: 030/50969355
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mit-mensch.com

Εκπροσωπείται από:
Διευθύνων Σύμβουλος Michelle Feibicke

Εγγραφή:
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο.
Πρωτοδικείο: Amtsgericht Charlottenburg
Αριθμός καταχώρησης: HRB 104161 B

ΑΦΜ:
Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων σύμφωνα με την §27α νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων:
250642204

Εποπτική αρχή: Bezirksamt Lichtenberg

Αποποίηση - νομική ειδοποίηση

§ 1 Προειδοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο
Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας δημιουργήθηκαν με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα.
Οι εμφανιζόμενες εικόνες των δωματίων στις αντίστοιχες κατηγορίες δωματίων δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στο δωμάτιο που είναι διαθέσιμο για κρατήσεις, αλλά εξυπηρετούν κυρίως την παραδειγματική άποψη του τι μπορεί να μοιάζει με το αντίστοιχο δωμάτιο. Απλώς καλώντας το ελεύθερο και ελεύθερα προσβάσιμο περιεχόμενο, δεν συνάπτεται καμία συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου, στο βαθμό που στερείται νομικά δεσμευτικής βούλησης του παρόχου.

§ 2 Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ("εξωτερικοί σύνδεσμοι"). Αυτοί οι ιστότοποι υπόκεινται στην ευθύνη του αντίστοιχου φορέα εκμετάλλευσης. Ο πάροχος έχει ελέγξει το εξωτερικό περιεχόμενο στην αρχική σύνδεση εξωτερικών συνδέσμων για να καθορίσει εάν υπάρχουν νομικές παραβιάσεις. Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν εμφανείς παραβιάσεις. Ο πάροχος δεν επηρεάζει τον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Η ρύθμιση των εξωτερικών συνδέσεων δεν σημαίνει ότι ο πάροχος δέχεται το περιεχόμενο πίσω από την αναφορά ή τη σύνδεση. Ένας συνεχής έλεγχος των εξωτερικών συνδέσεων δεν είναι εύλογος για τον πάροχο χωρίς συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία νομικών παραβιάσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση νομικών παραβιάσεων, οι εξωτερικοί σύνδεσμοι θα διαγραφούν αμέσως.

§ 3 Πνευματικά δικαιώματα και παρεπόμενα πνευματικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στη γερμανική πνευματική ιδιοκτησία και τα παρεπόμενα πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε χρήση δεν επιτρέπεται από το γερμανικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεπόμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για την επικάλυψη, την επεξεργασία, τη μετάφραση, την αποθήκευση, την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Το περιεχόμενο και τα δικαιώματα τρίτων σημειώνονται ως τέτοια. Η μη εξουσιοδοτημένη επανάληψη ή μεταβίβαση ατομικών περιεχομένων ή πλήρων πλευρών δεν επιτρέπεται και τιμωρείται. Μόνο η παραγωγή αντιγράφων και λήψεων για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση επιτρέπεται.

Η παρουσίαση αυτού του ιστότοπου σε εξωτερικά πλαίσια επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια.

§ 4 Ειδικοί όροι χρήσης
Εφόσον οι ειδικοί όροι για τις μεμονωμένες χρήσεις αυτής της ιστοσελίδας αποκλίνουν από τις προαναφερθείσες παραγράφους, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητώς στον κατάλληλο τόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικές συνθήκες χρήσης ισχύουν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Πηγή: Γεννήτρια αποτύπωσης του JuraForum.de