Jälki / Vastuuvapauslauseke

Jälki / Vastuuvapauslauseke

jälki

Auxilia Betreuungs gGmbH -hotelli "MIT-MENSCH"
Ehrlichstr. 47- 48
10318 Berliini

Puhelin: 030/5096930
Faksi: 030/50969355
Sähköposti: info@mit-mensch.com

Edustaa:
Toimitusjohtaja Michelle Feibicke

ilmoittautua:
Rekisteröity kaupparekisteriin.
Rekisteri tuomioistuin: Amtsgericht Charlottenburg
Rekisterinumero: HRB 104161 B

ALV-tunnus:
Myyntiveron tunnistenumero verolain 27a §: n mukaan:
250642204

Valvontaviranomainen: Bezirksamt Lichtenberg

Vastuuvapauslauseke - oikeudellinen huomautus

§ 1 Sisältöä koskeva varoitus
Tämän verkkosivuston sisältö on luotu mahdollisimman huolellisesti.
Kunkin huonekategorian huoneissa näytetyt kuvat eivät välttämättä vastaa tilaa, jota voi varata, vaan ne tarjoavat ensisijaisesti esimerkinäkymän siitä, millainen huone voi näyttää. Pelkästään ilmaisella ja vapaasti saatavalla sisällöllä soittamalla käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä ei muodosteta sopimussuhdetta siltä osin kuin siitä puuttuu palveluntarjoajan oikeudellisesti sitova tahto.

§ 2 Ulkoiset linkit
Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille ("ulkoiset linkit"). Nämä sivustot ovat kunkin operaattorin vastuulla. Palveluntarjoaja on tarkistanut ulkoisen sisällön ulkoisten linkkien alkuperäisen linkittämisen yhteydessä selvittääkseen, onko olemassa oikeudellisia rikkomuksia. Tuolloin rikkomuksia ei ollut ilmeistä. Palveluntarjoajalla ei ole vaikutusta linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan muotoiluun ja sisältöön. Ulkoisten linkkien asettaminen ei tarkoita, että tarjoaja hyväksyy viitteen tai linkin takana olevan sisällön. Jatkuva ulkoisten linkkien hallinta ei ole kohtuullista palveluntarjoajalle ilman konkreettisia todisteita lainvastaisuuksista. Tällaiset ulkoiset linkit poistetaan kuitenkin heti, jos lainvastaisuuksia tapahtuu.

3 § Tekijänoikeudet ja liitännäiset tekijänoikeudet
Tällä verkkosivustolla julkaistuun sisältöön kohdistuu saksalainen tekijänoikeus ja liitännäiset tekijänoikeudet. Kaikenlainen käyttö, jota Saksan tekijänoikeus ja liitännäislainsäädäntö eivät salli, edellyttää toimittajan tai vastaavan tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä koskee erityisesti tietokantojen tai muiden sähköisten välineiden ja järjestelmien sisällön kopiointia, käsittelyä, kääntämistä, tallentamista, käsittelyä tai toistamista. Kolmansien osapuolten sisältö ja oikeudet on merkitty sellaisiksi. Yksittäisen sisällön tai täydellisen sivun luvaton kopiointi tai välittäminen ei ole sallittua ja rangaistavaa. Ainoastaan kopioiden ja latausten tuottaminen henkilökohtaiseen, yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua.

Tämän verkkosivuston esittäminen ulkoisissa kehyksissä on sallittua vain kirjallisella luvalla.

4 § Erityiset käyttöehdot
Sikäli kuin tämän verkkosivuston yksittäisiä käyttötarkoituksia koskevat erityisedellytykset poikkeavat edellä mainituista kappaleista, tämä on ilmoitettava nimenomaisesti sopivassa paikassa. Tässä tapauksessa erityisiä käyttöehtoja sovelletaan kussakin yksittäistapauksessa.

Lähde: JuraForum.de -julkaisugeneraattori