Afdruk / Disclaimer

Afdruk / Disclaimer

afdruk

Auxilia Betreuungs gGmbH Hotel "MIT-MENSCH"
Ehrlichstr. 47- 48
10318 Berlijn

Telefoon: 030/5096930
Fax: 030/50969355
E-mail: info@mit-mensch.com

Vertegenwoordigd door:
CEO Michelle Feibicke

Registreer:
Ingeschreven in het handelsregister.
Rechtbank van koophandel: Amtsgericht Charlottenburg
Registratienummer: HRB 104161 B

BTW-nummer:
Btw-identificatienummer volgens §27a btw-wet:
250642204

Toezichthoudende autoriteit: Bezirksamt Lichtenberg

Disclaimer - wettelijke kennisgeving

§ 1 Waarschuwing voor inhoud
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De weergegeven afbeeldingen van de kamers in de respectieve kamercategorieën komen niet noodzakelijk overeen met de kamer die beschikbaar is om te boeken, maar geven vooral het voorbeeld weer van hoe de respectieve kamer eruit zou kunnen zien. Alleen door de gratis en vrij toegankelijke inhoud te bellen, komt er geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand, voor zover deze de wettelijk bindende wil van de aanbieder mist.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitant. De provider heeft de externe inhoud bij de eerste koppeling van externe koppelingen gecontroleerd om te bepalen of er sprake is van juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Het instellen van externe links betekent niet dat de provider de inhoud achter de referentie of link accepteert. Een constante controle van externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. In geval van wettelijke overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Auteursrecht en aanvullend auteursrecht
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan Duits auteursrecht en aanverwant auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse auteursrechten en aanverwante auteursrechten vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve auteursrechthouder. Dit geldt met name voor duplicatie, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of doorgeven van individuele inhoud of volledige zijden is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover speciale voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit uitdrukkelijk op de juiste plaats vermeld. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk afzonderlijk geval van toepassing.

Bron: Imprint Generator van JuraForum.de