Dobrodošli v hotelu & restavraciji MIT-MENSCH

Veselimo se, da vas vidimo. Hotel & Restaurant MIT-MENSCH je brez ovir, prijazen hotel z znanim čustvom v Berlinu-Karlshorst. Večino hotelov upravljajo invalidi. Strah od stika je tuja beseda v hotelu & restavraciji MIT-MENSCH.

Uporabno, vljudno, prijazno in z veliko predanostjo.